Hem

Stall Hillock byter namn,
innehåll och design

Blir...

Stall & Atelje Hillock

OBS! SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD!


Något nytt håller på att växa fram...


Dartmoorponnyerna har dominerat vår gård sedan länge, dessa underbara djur har fått all vår kärlek och tid. Nu finns det färre ponnyer på gården, men i stället mer skapande i form av keramik och trädgård. Djuren och naturen ger oss glädje och kreativitet som .....