Om Hillock

Något nytt håller på att växa fram...


Dartmoorponnyerna har dominerat vår gård sedan länge, dessa underbara djur har fått all vår kärlek och tid. Nu finns det färre ponnyer på gården, men i stället mer skapande i form av keramik och trädgård. Djuren och naturen ger oss glädje och kreativitet som .....

Keramik & kurser


Deja, kavla och skulptera. 

Prova på keramik och Raku hos oss i liten skala i små grupper.